Festivalul Printemps Balcanique

Home » Festivalul Printemps Balcanique

România, invitatã de onoare la festivalul Printemps Balkanique

Un numãr record de artiºti români, printre care Cristian Mungiu, Dan Lungu, Matei Viºniec sau Gabriela Adameºteanu sunt aºteptaþi, în perioada 26 aprilie-11 iunie, la ediþia a 5-a a festivalul Printemps Balkanique, desfãºuratã în oraºe din Franþa, dar ºi din România. Ediþia de anul acesta a festivalului este intitulatã Insolite Roumanie, dupã cum a menþionat Laurent Porée, directorul festivalului Printemps Balkanique.
România a fost întotdeauna o intersecþie culturalã asociatã lumii balcanice prin influenþa religioasã ºi artisticã a Bizanþului, dar ºi civilizaþiei occidentale, prin intermediul spaþiilor germanic ºi ungar. Deschiderea sa ºi transformãrile suferite la finele anilor â80 au favorizat o explozie impresionantã a vitalitãþii ºi îndrãznelii artiºtilor sãi. Ajunºi la maturitate, aceºtia s-au alãturat, în prezent, celor mai mari artiºti internaþionali, pe scenã ºi în festivaluri. Succesul la Cannes al filmului «4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile», de Cristian Mungiu, este cel mai frumos exemplu în acest sens, potrivit organizatorilor festivalului. Festivalul va gãzdui, timp de ºapte sãptãmâni, peste 100 de evenimente, derulate în 50 de locaþii din aproape 30 de oraºe ºi vor participa peste 150 de artiºti, în timp ce numãrul de vizitatori este estimat la 35.000. În cadrul secþiunii dedicate muzicii tradiþionale, publicul îi va putea asculta pe lãutarii de la Fanfara lui Crãciun, Virtuozii Gorjului, Ansamblul Iza, etc.
Printre scriitorii participanþi sunt Gabriela Adameºteanu, Dan Lungu, Letiþia Ilea, Cecilia ªtefãnescu, ªtefan Agopian, Florina Iliº, Florin Lãzãrescu, Ruxandra Cesereanu, Dumitru Þepeneag ºi Rodica Draghincescu, Ana Blandiana ºi Romulus Ruºan. Nu vor lipsi seri tematice dedicate regizorilor precum Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cristian Mungiu, Cristian Nemescu, Cãtãlin Mitulescu, Lucian Pintilie. În 2000, la prima ediþie a festivalului Printemps Balkanique, invitatul de onoare a fost Bosnia-Herzegovina, în 2002 – Albania, în 2004 – Grecia, iar în 2006 – Bulgaria.

Leave a Reply

Your email address will not be published.